قضا در سنجه حمایت از تولید ملی اخبار

فرمانداری ساوجبلاغ این موفقیت را به سرباز صنعت ایران جناب سلطانی و همراهان دلسوز و جوان وی تبریک گفت.

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
شرکت آرد زر
Zar Flour http://zarflour.ir