حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه گلفود دبی2020 اخبار

گروه صنعتی و پژوهشی زر با معرفی آخرین دستاوردهای خود در تولید محصولات High- tech و با هدف فتح بازارهای بین المللی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی گلفود۲۰۲۰ که یکی ازبزرگترین نمایشگاه های حوزه محصولات غذایی در جهان است حاضر شده است.

۲

این گروه صنعتی که یکی از مهمترین صادر کنندگان ایرانی محصولات غذایی در جهان می باشد جهت معرفی محصولات تولیدی خود در این نمایشگاه گامی بلند برداشته است.

نمایشگاه بین المللی گلفود۲۰۲۰ از ۱۶ فورریه الی ۲۰ فوریه مصادف با ۲۷ بهمن الی ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در مرکز تجارت جهانی دبی بر پا می باشد.

۴

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شرکت آرد زر
Zar Flour http://zarflour.ir