حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تبریز 15 الی 18 تیرماه 1400 اخبار

حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تبریز 15 الی 18 تیرماه 1400

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۴۰۰/۴/۱۹
شرکت آرد زر
Zar Flour http://zarflour.ir